JUNTA

La Junta presidida per Ildefons Hernández Valls està en funcions fins que sigui possible fer una assemblea presencial.